Elewacje budynków są najbardziej widoczną częścią budynku. Często są pierwszą rzeczą, jaką ludzie zauważają, gdy widzą budynek. Fasada to ściana zewnętrzna, która zakrywa lub otacza całość lub część budynku, nadając mu jego kształt i chroniąc przed środowiskiem zewnętrznym. Elewację można wykonać z wielu różnych materiałów, w tym z cegły, kamienia, betonu, stiuku i drewna. Rodzaj użytego materiału zależy od tego, w jakim środowisku się znajduje i do jakiego stylu architektonicznego należy. Budynki są najbardziej widocznymi i monumentalnymi wytworami człowieka. Są symbolem naszej mocy i pomysłowości, a także źródłem dumy i tożsamości. Budynki można zobaczyć z daleka, co czyni je doskonałym płótnem reklamowym lub propagandowym. Mogą być również używane do wyrażania ideałów ich twórcy, na przykład poprzez podążanie za określonym stylem architektonicznym lub budowanie w kształcie jakiegoś obiektu. Fasada jest najbardziej widoczną częścią budynku i często jest to pierwsze wrażenie, jakie ludzie mają z budynku. Fasada może być wykonana z różnych materiałów o różnym przeznaczeniu. Na przykład kamień lub beton mogą być używane do budowy budynków w chłodniejszym klimacie, podczas gdy cegła lub drewno mogą być używane w cieplejszym klimacie. Elewacja może mieć również różne kolory i faktury, aby budynek wyróżniał się na tle otoczenia. Na przykład jasnożółta fasada będzie się wyróżniać na tle zielonych drzew.